Att bli sjuk eller råka ut för en olycka på resan – viktigt med reseförsäkring

Många glömmer hur viktigt det är att tänka igenom vad man gör om man blir sjuk eller om en olyckan är framme när man är ute och reser. Vi har därför sammanfattat hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför resan. 

Att tänka på rörande sjukvård när man reser utomlands

EU-kortet

Om du ska resa i Europa bör du alltid ta med dig EU-kortet på resan. Du beställer kortet enkelt via Försäkringskassan. Genom att visa upp ditt EU-kort är du berättigad till gratis akut sjukvård i det europeiska landet du besöker. Det är viktigt att komma ihåg att kortet inte gäller privat sjukvård eller hemtransport och att det enbart är giltigt tillsammans med ett pass.

Som EU-medborgare har du alltid rätt till sjukvård även om du skulle glömma kortet. Om du dock glömmer kortet kommer du själv behöva lägga ut pengar för sjukvårdskostnader och få tillbaka pengarna först senare. Att ha koll på valutakurser är därför alltid även en bra idé. 

SOS International

SOS International är de nordiska försäkringsbolagens gemensamma aktör för att erbjuda akut hjälp för försäkringstagarna utomlands vid akut sjukdom, olycka eller dödsfall. En reseförsäkring är alltså en förutsättning för att kunna utnyttja sig av deras hjälp.

SOS International har öppet dygnet runt 365 dagar om året.

Tlf: +45 7010 5050

skidor resa utomlands

Reseförsäkring om resan är kortare än 45 dagar

Om du har en hemförsäkring i Sverige ingår det alltid en reseförsäkringsdel (vi har inte gjort någon marknadsundersökning, men det verkar så). Reseförsäkringen består av två komponenter, en del som står för vårdkostnader (även privata alternativ) och andra extrakostnader som uppstår pga sjukdomen eller olyckan. Extrakostnader kan exempelvis bestå av taxi, tidigare hemresa och/eller hotell på plats utomlands. En del försäkringsbolag ersätter dessutom förstörd resa, dvs man har möjlighet att få tillbaka pengar för den del av resan som blev förstörd på grund av olyckan. 

Villkoren kan skilja sig åt hos försäkringsbolagen 

Försäkringsbolagens villkor kan skilja sig rejält, det lönar sig därför att jämföra. Det kan t.ex. röra sig om olika självrisk, karensdagar vid förstörd resa, samt olika maxbelopp per dag som betalas ut för förstörd resa.

Försäkringsbolagen ändrar ju dessutom villkoren för redan tecknade försäkringar årsvis, så det gäller att läsa på och vid behov flytta sin försäkring med jämna mellanrum, helst inför varje resa.

Viktigt är även att denna reseförsäkring bara gäller för resa upp till 45 dagar. Vid längre resor måste därför en separat försäkring tecknas.

Reseförsäkring om du ska resa i mer än 45 dagar

Om du ska iväg och resa i mer än 45 dagar måste du som sagt teckna en separat försäkring. Två av de mest välkända försäkringsbolagen för resor längre än 45 dagar är ERV och Gouda. De båda reseförsäkringsbolagen erbjuder dig möjligheten att teckna reseförsäkringar oavsett var du ska och hur länge. Villkoren för dessa försäkringar kan likt hemförsäkringens reseförsäkring skilja sig åt. Så det är viktigt att läsa på och jämföra de olika aktörerna och deras erbjudanden innan du tecknar din försäkring. 

resa utomlands nice

Detta ska du tänka på inför resan

Inför varje utlandsresa bör man alltid för säkerhets skull kolla status på sin reseförsäkring och se om man eventuellt behöver teckna en separat. Det kan exempelvis vara så att ditt hemförsäkringsbolag inte täcker olyckor relaterade till extremsporter eller studier i utlandet. Om du ska resa inom EU bör du dessutom packa ner ditt EU-kort. 

Du bör dessutom alltid skriva ner och ta med telefonnumret till SOS International: Tlf: +45 7010 5050. Det kan dessutom vara bra att ta med sig försäkringsbrevet från ditt försäkringsbolag. Många försäkringsbolag erbjuder små reskort som du enkelt kan skriva ut och ta med där både där både försäkringsnumret och numret till SOS står på kortet.

Passet är självklart alltid bra att ha med sig, oavsett om vissa länder inom EU inte kräver det vid besök. 

Din blodgrupp och eventuella läkemedelsallergier är bra att ha i skriftlig form, kanske instucket i passet. Det kan dessutom vara bra att ta med alla vaccinationsbevis. Detta kan till och med vara ett krav för att komma in i vissa länder. 

Det är alltid viktigt att ha en resebuffert 

Att du har med dig tillräckligt pengar på din resa är viktigt. Du kommer nämligen inte att erbjudas vård utomlands förrän sjukhuset vet att du kan betala för dig. Att cleara det finansiella läget med SOS International kan ta längre tid än du vill vänta på vård. Om du exempelvis behöver opereras kan detta vara något akut och dessutom kostsamt för sjukhuset att utföra. Därför är det alltid en klar fördel att även kunna garantera finansieringen med egna privata medel tills pappersarbetet haft sin gång. Likvida medel eller krediter på kortet på minst 25.000 kr skulle vi rekommendera att man alltid har med sig på resan. 

Det är heller inte fel att läsa på lite om status på sjukvården i det land man tänkt besöka. UD har exempelvis en app Resklar som har riktigt bra info om detta. 

sjukhus viktigt med reseförsäkring

Det här ska du tänka på under resan

När olyckan är framme kommer du inte att ha tid att svänga förbi hotellet för att plocka upp viktiga dokument. Vårt råd är att alltid på resan bära med sig EU-kort samt telefonnummer till SOS International, i plånboken eller väskan.

I detta hänseende är det också en klar fördel att ha passet på sig. Det finns självfallet även nackdelar med att bära runt på passet eftersom man riskerar att bli bestulen och av med det. Men fördelarna överväger oftast nackdelarna så vi skulle rekommendera att alltid bära runt på passet.  

Det här ska du tänka på efter resan – olycksfallsförsäkring

När resan är avslutad och man kommit hem igen, är det olycksfallsförsäkringen som går in och täcker eventuella ytterligare vårdkostnader man har hemma.

Via olycksfallsförsäkringen kan man också få ersättning för sveda och värk (sjukskrivning på minst 30 dagar krävs), invaliditetsersättning och ersättning för vanprydande ärr.

Kortförsäkring

Om man betalar en tillräckligt stor andel av resan (vanligen 50%) med sitt kort, omfattas man av kortföretages försäkring. Denna försäkring gäller främst försenade avgångar och förlorat/försenat bagage. Även här skiljer sig villkoren åt, så det lönar sig att läsa på.

Värt att notera är också att försäkringen endast gäller medresenär om denne är skriven på samma adress som kortets ägare, oavsett om kortet betalat även för denna persons resa.

Vissa kortförsäkringar upphör att gälla om man avslutar sitt kortinnehav innan resan är genomförd.

För vem gäller reseförsäkringen?

Hemförsäkringen gäller den som vid olyckstillfället är skriven på adressen som hemförsäkringen är tecknad för. Om du har tecknat en separat reseförsäkring gäller enbart försäkringen för de som försäkringen är tecknade för. 


Comments are closed.