Valutakurser uppdateras live

 

Se live realtidskurser från de största valutabörserna.


Valutaomvandlare1.se – Omvandla valuta

Det finns över 180 olika växelkurser. Växelkursen är en lägesbild av det ekonomiska läget i det eller dem länderna valutan används. En valuta kan alltid ses i förhållande till en annan valuta och till det används en valutaomvandlare. Den visar styrkeförhållandet mellan dem två olika valutorna.

Valutaomvandlare1.se uppdateras flera gånger dagligen, så att du alltid har uppdaterade kurser för fler än 170 olika valutor från hela världen. Valutaomvandlaren hämtar sina växelkurser löpandes från världens ledande valutabörser.

 

Vanliga frågor om växelkurser

Vad är en växelkurs?
En växelkurs är en situationsbild över hur mycket pengar en given valuta är värd i förhållande till en annan valuta.

Vad är en valutaomvandlare?
En valutaomvandlare räknar på belopp från utvalda valutor i den givna kursen. Den kan exempelvis användas till att ta reda på hur många amerikanska dollar du får för ett givet belopp i svenska kronor.

Hur fastställs växelkurser?
Det är en komplicerad fråga som vi går igenom på djupet här nedan. Kurserna ändras av utbud/efterfråga och den penningpolitik som förs i de olika länderna.

Jag ska ut och resa. Borde jag växla valuta hemifrån?
Det korta svaret är nej, det behöver du inte. De flesta banker och växelkontor i Sverige tar antingen en avgift eller så ger de dig en sämre kurs än den man kan få lokalt. I slutändan lönar det sig ofta att växla i det landet man åker till, ta ut kontanter i bankomater eller betala direkt med kort.

Man måste dock vara uppmärksam på att några banker tar en avgift varje gång kortet används utomlands och att kursen kan variera från bankomat till bankomat. Dessutom kan du bli frågad ifall du vill betala med svenska kronor eller den lokala valutan. Det är ofta svårt att veta. Det finns några alternativ till att växla valutor, bland annat Travel Card från danska Lunar Way och det internationella Revolut.

Vad kostar det att handla med växelkurser?
Det beror helt och hållet på var och när du köper valutorna. Priset på en valuta beror vanligtvis på växelavgifter och när du köpte dem. Banker erbjuder mycket olika avgifter för att växla din valuta. Oftast är det billigast att växla i sin egna bank.

Värt att veta om växelkurser och valutaomvandlare

Så fastställs växelkurser
Växelkurser justeras löpandes efter flera relativt komplicerade förhållanden. Förenklar vi det lite så finns det två sätt kurserna regleras på: rörliga växelkurser och fasta växelkurser.

De rörliga växelkurserna baseras enbart på marknadskrafter: köper många en valuta stiger kursen på denna och om många säljer en valuta, så faller kursen. Precis som vid aktiehandel på aktiemarknaden. Det är denna typ av växelkurspolitik som används i bl.a. Sverige, Norge och USA.

Vid fast växelkurs håller man kursen still på grund av den politiken regeringen för och som centralbanker utför. I Danmark används exempelvis en fast växelkurs i förhållandet till euron. Det betyder att kursen på den danska kronan ska hålla sig så nära 7,46 euro som möjligt. Använder man en valutaomvandlare ska en euro alltså helst ska kosta cirka 7,46 danska kronor. Danmark har däremot ett avtal med Europeiska Centralbanken (ECB) att kursen kan svänga 2,25 procent, men  det är sällan kursen svänger så mycket.

Precis som med aktiemarknaden så kan valutamarknaden påverkas av stämningar, förväntningar, handelspolitik och mycket annat. Det kan man försöka reglera politiskt genom den växelpolitik man för: devalvering och revalvering.

Genomförs det en devalvering sänks växelkursen i förhållande till andra länders valutor. Det kommer öka landets export och minska importen, eftersom det blir billigare för utlandet att köpa varor och det blir dyrare att importera varor. Konkurrensförmågan stärks också av samma anledning.

Det motsatta händer vid en revalvering där växelkurser ställs upp i förhållande till andra kurser. För man fast växelkurspolitik betyder det at devalveringen och revalveringen inte längre kan användas som verktyg i penningpolitiken. I det här fallet ska det gå genom ECB, som traditionellt allra helst vill undvika att reglera för mycket och därmed riskera ekonomisk oro i hela Euroområdet.

Valutamarknaden, och därmed också världsekonomin, påverkas mest av de största valutorna: den amerikanska dollarn (USD), euron (EUR) och kinesiska yuan (CNY).

Växelkurser och dess betydelse
Växelkurser och penningpolitik kan verka abstrakt, men faktiskt är det väldigt konkret. Det är självklart speciellt aktuellt när du reser eller ska köpa eller sälja något till utlandet – och här är det bra att ha Valutaomvandlare1.se med sig. Kursen kan inte säga hur mycket du kan köpa i ett annat land, men den kan säga hur mycket din valuta (svenska kronor, eftersom du bor i Sverige) är värd i ett annat land – och det är en viktig kunskap.

Här är ett exempel:
Sommaren 2018 införde USA en rad tullsatser på varor från Turkiet. Den förväntade nedgången i export från Turkiet fick förtroendet till den turkiska ekonomin att falla och det skickade kursen för den turkiska valutan, lira (TRY), ut i ett fritt fall. Bra för dem svenska turisterna i Turkiet, som tack vare den fallande kursen fick mycket större köpkraft. Dock inte lika bra för vanliga turkar och svenska företag som exporterar till Turkiet.

23:e juni 2016 bestämde Storbritannien, efter en folkomröstning, sig för att lämna EU. Dagen innan kunde tidningen Reuters skriva om hur britter köpte euro och amerikanska dollar i stora mängder. Detta gjorde de för att gardera sig mot det förväntade kursfallet för det brittiska pundet ifall omröstningen slutade med ett nej. Omröstningsresultatet fick visserligen växelkursen på brittiskt pund att falla rätt mycket.

Få billiga växelkurser på resan
Väldigt många svenskar har blivit vana vid att växla valutor hemifrån, även om det sällan lönar sig. Banker och växelkontor brukar antingen ta en avgift eller ge en sämre kurs än marknadskursen, som du kan hitta genom att använda en valutaomvandlare. Utöver det kan du inte vara helt säker på att du växlar det exakta beloppet du faktiskt behöver på resan. Ska du sälja valutor på grund av att du har köpt för mycket, så får du oftast en betydligt sämre kurs. Det kan därför kosta mycket pengar att växla stora belopp.

Vanligtvis kan det löna sig att vänta tills du kommer fram till destinationen, så att du kan växla där.

En annan möjlighet är att använda kortet att betala med i butiker etc., precis som hemma i Sverige. Bankerna kan däremot lägga på en ganska hög avgift på användning av kort utomlands, så kolla det före avresan. Var extra uppmärksam ifall du använder bankomater. Här kan växelkursen svänga en hel del.

Du kan bli frågad ifall du vill betala med svenska kronor eller den lokala valutan. Några gånger krävs det en enorm ekvation för att beräkna vad som är mest lönsamt.